Filmproduktion & Bild

Filmproduktion & Bild

Modern Reklam Filmproduktion är en liten organisation med lång erfarenhet från reklam- och filmproduktion. Vi gör reklam-, musik-, informations- och varumärkesfilm för olika kanaler. Vi producerar allt från idé till färdig film utifrån önskemål för alla plattformar.